Rechtbanken sinds 2002 productiever

Den Haag, 3 april. De rechtbanken en gerechtshoven hebben tussen 2002 en 2005 meer zaken afgehandeld dan daarvoor. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gedaan samen met de Raad voor de Rechtspraak, de instantie die namens alle rechtbanken en hoven onderhandelt met het ministerie van Justitie en die het geld beheert en verdeelt. De productiviteit van de negentien rechtbanken is gestegen met 14 procent, de productiviteit van de vijf gerechtshoven met 10 procent.