Minister Klink: kom naar de werkvloer 1

Minister Ab Klink overweegt om burgers inzicht te geven in de kwaliteit van ziekenhuizen via een `vergelijkende website` (NRC Handelsblad, 31 maart). Het aantal complicaties van een bepaalde behandeling dat een ziekenhuis waarneemt en vervolgens registreert zou dan de keuze van een patiënt voor een bepaalde arts of kliniek kunnen sturen. De gegevens op een dergelijke `vergelijkende website` zijn, indien adequaat weergegeven, zeer uitgebreid en complex. Het is niet juist om van de burger zonder ervaring in de zorg te verwachten dat hij hierover een oordeel kan vellen wat hem inzicht geeft.

Er schuilt dus in het plan voor zo`n vergelijkende website het gevaar van misleidende vereenvoudigingen met mogelijk zeer ongewenste consequenties. In Nederland wordt de kwaliteit van zorg gecontroleerd door onder andere de Inspectie, maar ook door de beroepsgroepen zelf middels visitaties. Dit systeem van kwaliteitsmonitoring is goed, maar niet goed genoeg. Als de minister bedoelt dat hij dit systeem wil verbeteren is dat nobel. Maar zijn suggestie dat deze complexe materie voor de burger `geopenbaard` (alsof zij verborgen wordt gehouden) moet worden, geeft mij het ongemakkelijke gevoel dat hij hoognodig eens bij mij of een collega op de werkvloer moet komen kijken. Hij is hartelijk welkom.