Manifest: groener en niet zo elitair

GroenLinks moet zich herbezinnen op haar koers, imago en partijcultuur. De meeste belangrijke beslissingen in de partij worden nu genomen door een „zeer klein groepje” rondom de Kamerfractie, waardoor de achterban vervreemd raakt. Dat staat in een manifest van onder meer scheidend Eerste Kamerlid Leo Platvoet, ondertekend door 250 „bezorgde en kritische” leden: partijactivisten, wethouders en gemeenteraadsleden.

GroenLinks heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke koerswijzigingen doorgevoerd, onder meer op sociaal-economisch gebied. In het verkiezingsprogramma stond bijvoorbeeld dat mensen die werkloos worden geen uitkering meer moeten krijgen, maar werk of scholing. Bij het partijcongres, afgelopen najaar, bleek al dat een deel van de achterban het daar niet mee eens is. Het programma werd enigszins verzacht, maar de koers bleef overeind.

Volgens het manifest legt de partij te weinig nadruk op gemeenschapszin, profileert zij zich te weinig als milieupartij en heeft ze een elitaire uitstraling gekregen die haar heeft vervreemd van de eigen kiezers. De Kamerfractie heeft ook niet genoeg contact met maatschappelijke organisaties.

Partijleider Femke Halsema noemt de kritiek „niet nieuw”. „Wij hebben als partij een traditie van scherp met elkaar debatteren, daar is dit een uitdrukking van.” Op het partijcongres in februari riepen de opstellers van het manifest al op tot een open debat over de koers. „Die motie heb ik zelf gesteund”, zegt Halsema. Zij erkent dat „de verbondenheid tussen het lokale activisme en landelijk GroenLinks niet altijd even sterk is”. Dat wil ze graag verbeteren. De kritiek op de sociaal-economische koers deelt Halsema niet.