Hoge Raad: altijd kiezen tussen m of v

De geslachtsaanduiding in de geboorteakte veranderen mag in bepaalde omstandigheden, maar je móét kiezen tussen m of v. Dat geldt ook voor personen die zich man noch vrouw voelen.

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald in een zaak die was aangespannen door een 60-jarige Nederlander. Deze persoon werd geboren als man en zo ook ingeschreven in de burgerlijke stand van Enschede. Op zijn 26ste onderging hij een geslachtsveranderende operatie. In de jaren daarna kwam ‘zij’ „op grond van langdurige en consistente gevoelens” tot de conclusie ‘niet geseksueerd’ te zijn. Een nieuwe operatie volgde, plus een lange juridische strijd om de sekseaanduiding in de geboorteakte te schrappen.

De Hoge Raad oordeelde dat het recht op een privéleven van deze persoon niet opweegt tegen het algemeen belang. De Raad wijst op een voorstel uit 1982 om het geslacht in de geboorteakte niet te vermelden. Dat wees de Tweede Kamer toen af, omdat „een dergelijk stelsel alleen maar tot onzekerheid zal leiden”.

Volgens Justus Eisfeld, voorzitter van belangengroep TransGender Europe is er onder transseksuelen regelmatig discussie over de ‘binaire’ sekseaanduiding. Eisfeld wijst op een rapport van de Rutgers Nisso Groep uit 2006, waaruit blijkt dat circa 5 procent van de Nederlanders zich evenveel man als vrouw voelt. „Dat is dus nog best een grote groep.”

RozeLinks, de werkgroep voor seksuele diversiteit van GroenLinks, pleitte er vorig jaar voor om op formulieren van de partij de keuze m/v uit te breiden met ‘anders, namelijk…’ óf het onderscheid helemaal af te schaffen. „Registratie van huidskleur zou onmiddellijk de verdenking van discriminatie oproepen. Waarom wordt iemands geslacht dan wel systematisch geregistreerd?”

De ChristenUnie ziet geen reden de wetgeving aan te passen. „De mens is als man of vrouw gemaakt en dat bepaalt mede iemands identiteit”, zegt een woordvoerder.

Mogelijk gaat de ‘niet-geseksueerde’ in beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.