Foutje in de aangifte

Rekening houdend met de uitgestelde inlevertermijn (wegens de problemen bij de Belastingdienst) resten er nog drie dagen om de aangifte over 2006 op te sturen. Is uw belastingaangifte de deur al uit? Het wordt lastig als u vervolgens ontdekt dat er een fout in de aangifte is gemaakt.

Bezwaarschrift

Zolang de inspecteur geen definitieve aanslag heeft opgelegd, is het mogelijk een wijziging in de aangifte op te nemen. Hiertoe volstaat een verzoek aan de inspecteur van het betreffende belastingkantoor. Het adres staat op het aangiftebiljet. Vraag hem om de genoemde verandering in de aangifte toe te voegen. Wordt de fout pas ontdekt als de definitieve aanslag binnen is, dan zijn er nog 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. Dit jaar kan het overigens wel enige tijd duren voor de definitieve aanslag binnen is. De staatssecretaris van Financiën gaf vorige week aan dat het al niet zeker is dat 1 juli gehaald wordt. In theorie krijgt iedereen die zijn aangifte binnen de gestelde termijn inlevert, voor 1 juli bericht over teruggave. Heeft de gesignaleerde fout ook implicaties voor de afgelopen jaren, dan kunt u deze herstellen tot vijf jaar terug, mits het om een nalatigheid van uzelf gaat die tot een andere aanslag had geleid. Het moet dan wel gaan om een correctie van minimaal 113 euro.

Zonde

Wie twijfelt of de aangifte wel in orde is kan deze laten nalopen door een belastingadviseur. De Consumentenbond maakte in de Belastinggids 2007 een topzes van de zaken die verkeerd gaan bij de aangifte. Die zijn uit te splitsen in vergissingen die uzelf geld kunnen kosten en fouten in het voordeel van de belastingbetaler.

Onder de categorie ‘zonde’ valt het vergeten van een aftrekpost die kan worden opgenomen bij de buitengewone ziektekosten. Wie veel ziektekosten maakt, kan geld terugkrijgen. Houdt rekening met de speciale ouderenaftrek en de vaste aftrek per persoon van 23 euro voor de huisapotheek. In deze categorie past ook het ten onrechte opnemen van het spaarloon in box 3. Bedrijfssparen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing en kan daarom buiten de aangifte blijven.

Boete

Een tweede categorie van fouten zijn die waarvoor de belastingdienst een boete kan opleggen. Er volgt dan een naheffingsaanslag, waarover heffingsrente van 4,25 procent moet worden vergoed. Daarnaast kan de fiscus een boete van maximaal 100 procent opleggen. Denk daarbij aan het ten onrechte aftrekken van premies voor de lijfrenteverzekering. Dat is voor een overbruggingspensioen tot 65 jaar niet meer toegestaan. Let ook op de renteaftrek. Is er sprake van een krediethypotheek dan mag alleen de rente over de schuld worden afgetrokken die is aangegaan voor de woning. Huizenbezitters moeten overigens dit jaar extra alert zijn bij de aangifte: de fiscus controleert extra op de zogenoemde bijleenregeling. Huizenbezitters die na 1 januari 2004 hun huis met overwaarde hebben verkocht kunnen nog even controleren of ze de rente wel juist in de aangifte hebben opgenomen. Ten slotte wijst de Consumentenbond op een veel gemaakte fout van veel (vroeg-)gepensioneerden. Zij moeten opletten of hun uitkering wel onder het kopje ‘uitkeringen en pensioenen’ is opgenomen. Wie per abuis zijn uitkering invult bij ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ zal merken dat de fiscus een arbeidskorting meeneemt in de aangifte. Die wordt later weer teruggevorderd, mét heffingsrente.

Cleo Scheerboom

Wie op de valreep voor de inlevertermijn nog aangifte wil doen, maar moeite heeft met het invullen van de formulieren, kan via www.aangifteloont.nl instanties vinden die daarbij helpen.