Aristoteles voor jongeren nog steeds verhelderend

Interessant hoe Sebastien Valkenberg de maatschappelijke actualiteit vanuit een filosofische invalshoek probeert te bezien(Opinie & Debat, 24 maart). Nog interessanter is, dat hij refereert aan de klassieke deugdenleer, zonder overigens uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Gemakshalve associeer ik die maar met het klassiek Griekse (en Spartaanse) ideaal van de heldhaftigheid en vooral met het boek Ethica van Aristoteles. Waarbij de deugdenleer geen theorie is maar een verwoording van de ervaring van het menselijk handelen.

Zou het kunnen zijn dat we anno 2007 tot dezelfde conclusies komen als in de klassiek tijd? Zou het kunnen zijn dat het menselijk leven en de menselijke ervaring sinds de Klassieken niet wezenlijk veranderd zijn? Als ik populaire hedendaagse begrippen hoor als: self-mastering, excellence, wees jezelf, et cetera, dan lijkt dat van wel. Scholen zouden er goed aan doen om daar aandacht aan te besteden.

Aristoteles` Ethica is nog even actueel en kan voor jongeren een enorm verhelderend levensinzicht opleveren.