Advies aan de legerleider: ‘Ga weg, Musharraf’ Zelfs de ex-chef van de ISI protesteert

Vanochtend werd in Pakistan opnieuw gedemonstreerd tegen president Musharraf. Het verzet tegen der de legerleider wordt breed gedragen.

Demonstranten laten zien hoe Musharraf omgaat met het volk, de rechterlijke macht, de pers en de politiek. Foto Reuters Activists of Pakistani opposition parties hang cut-out figures representing a politician, a member of the press, a judiciary figure and the public during an anti-government rally against the suspension of Chief Justice Iftikhar Chaudhry, in front of the Supreme Court building in Islamabad April 3, 2007. More than 1,000 lawyers and political activists protested outside the Supreme Court in the Pakistani capital on Tuesday as the country's suspended top judge appeared for a hearing into accusations against him. REUTERS/Mian Khursheed (PAKISTAN) REUTERS

Raadslieden in zwarte pakken klimmen op het dak van het witte busje, waarin de in ongenade gevallen opperrechter van Pakistan zit. Met hun jasjes en broeken bedekken ze bijna het gehele voertuig. Stapvoets rijdt het busje naar de ingang van het gerechtsgebouw. Ook de toegangspoort is bedolven onder de mannen in hun donkere pakken.

Het geluid van de menigte zwelt aan. ‘Ga weg, Musharraf, ga weg.’

Amna Buttar, gekleed in een roze shalwar kameez, is een opvallende verschijning in de voorhoede van de demonstratie. De Pakistaanse woont in de Verenigde Staten, maar nu is ze teruggekomen naar haar geboorteland om te demonstreren tegen president Musharraf.

Ze klimt op het hek voor het gebouw van de Hoge Raad in Islamabad en ze steekt haar gebalde vuisten de lucht in.

„Eindelijk is er geen apathie meer in Pakistan”, zegt ze. „Waarom kan Musharraf zonder kritiek aan alle kanten fundamentele rechten schenden? De Pakistanen accepteren het niet meer. Het is ook een schande dat het Westen zijn mond houdt.”

Ruim drie weken na het ontslag van opperrechter Iftikhar Mohammad Chaudhry door president Musharraf zijn de protesten tegen deze ‘onconstitutionele’ ingreep nog altijd springlevend. Overal in de omgeving van de Hoge Raad aan de Constitution Avenue zijn wegversperringen aangebracht, liggen rollen prikkeldraad over de grasperken en staan politieagenten en militairen in slagorde opgesteld. Toch is daarmee niet voorkomen dat zich hier vandaag opnieuw honderden demonstranten hebben verzameld.

Iedereen is gekomen om de weggemanoeuvreerde Chaudry bij te staan. Een maand geleden zegde Musharraf hem de wacht aan. Hij kreeg te horen dat hij zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik. Maar Chaudry weigerde op te stappen. Daarop stelde Musharraf hem op non-actief, en gaf hem huisarrest. Vandaag wordt Chaudry voor de derde keer ondervraagd tijdens een besloten hoorzitting van de Hoge Raad.

Musharrafs inmenging in de rechtelijke macht heeft tot grote beroering geleid in Pakistan. Hoewel de president de rellen probeert toe te schrijven aan „een minderheid van onrustzaaiers”, heeft hij gisteren al meer dan tweehonderd politieke leiders en activisten laten oppakken, vooruitlopend op de gebeurtenissen van vandaag.

Veel heeft dat evenwel niet geholpen. Als het witte busje eindelijk de poort doorgaat, ontstaat er een relletje.

Politieagenten laten de bamboestokken zwiepen. Demonstranten slaan terug met vlaggenstokken en beginnen zelfs met schoenen te slaan en te gooien.

Vervolg PAKISTAN: pagina 4

PAKISTAN

Zelfs de ex-chef van de ISI protesteert

Vervolg van pagina 1

Het is ook voor het eerst dt aanhangers van de Pakistaanse Moslimliga (van ex-premier Nawaz Sharif) en van de Pakistaanse Volkspartij (van ex-premier Benazir Bhutto) zo maar zij aan zij protesteren met symapthisanten van de Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) – een alliantie van fundamentalistische religieuze partijen die onder meer de activiteiten van de Talibaan in Afghanistan steunen.

Dat geeft wel aan hoe groot de onvrede van de Pakistaanse bevolking is met het beleid van president Musharraf, benadrukt Enver Baig, een prominent senator van de Pakistaanse volkspartij van Bhutto. „Musharraf is een marionet van de VS. Hij is verantwoordelijk voor de uitholling van de democratische instituten van Pakistan. Zelfs de rechtelijke macht is niet veilig voor hem”, zegt Baig.

De opponenten van Musharraf zien in de verwijdering van Chaudry vooral een poging van de president om een eigenzinnige opperrechter opzij te zetten. Voor Pakistan is 2007 een belangrijk jaar. Eind dit jaar worden verkiezingen gehouden. Het vermoeden bestaat dat Musharraf ook na dit jaar aan wil blijven als president én als legerleider. Een eigenzinnige opperrechter die een dergelijke stap op wettelijke gronden gaat aanvechten, kan hij daarbij niet gebruiken.

Bovendien, zeggen critici, moet opnieuw worden gevreesd voor verkiezingsfraude. De laatste presidentsverkiezingen, die van 2004, heeft Musharraf alleen kunnen winnen door grootscheepse fraude, zeggen de oppositiepartijen. Om herhaling van een dergelijk scenario te voorkomen, is volgens hen een onafhankelijke rechtelijke macht onontbeerlijk.

„Het is nu tijd om de democratie te herstellen”, zegt de 61-jarige Zakia Shahnawaz, lid van de Moslimliga van Nawaz Sharif, de premier die in 1999 werd afgezet bij de coup van Musharraf. „Het is eigenlijk de eigen schuld van de Pakistaanse bevolking”, zegt Zakia Shahnawazj. Altijd maar weer wordt geaccepteerd dat het leger de macht grijpt. Nooit wordt geprotesteerd als de media worden gemuilkorfd. ,,Daarom is het zaak dat Musharraf gewoon weg gaat”, zegt ze.

Ook het vroegere hoofd van de beruchte Pakistaanse inlichtingendienst ISI, Hamid Gul, is gekomen om tegen Musharraf te protesteren. Maar hij heeft een heel ander argument dan de pro-democratische activisten gebruiken. Hij vindt dat Musharraf moet ophouden vermeende extremisten uit te leveren aan de VS.

„Als militair was hij goed, maar hij had zich nooit met politiek moeten inlaten”, zegt Gul. „Welke regering pakt zijn eigen landgenoten op en verkoopt die aan Bush?”