Aanduiding m of v blijft verplicht

Rotterdam, 3 april. De geslachtsaanduiding in de geboorteakte veranderen mag in bepaalde omstandigheden, maar je móét kiezen. Dat geldt ook voor personen die zich man noch vrouw voelen, zo heeft de Hoge Raad bepaald. Pagina 2