Protest tegen top van PCM volstrekt terecht

Het is helemaal terecht dat de gezamenlijke redacties van PCM nu eindelijk (maar wellicht te laat) gaan protesteren tegen de totaal uit de hand gelopen beloningen en vertrekpremies die de financiële positie van het concern nog verder verzwakken.

Het gaat niet alleen maar om het vertrek (na nota bene 1 jaar) van een disfunctionerende patriciër, maar in het algemeen over de afgesproken structuur van de top van het loongebouw van wat eens het machtigste krantenbedrijf van Nederland was.

Mij dunkt dat nu ook gekeken moet worden naar het functioneren van de raad van commissarissen van PCM, in dit geval de afgevaardigden van de aandeelhouders.

Zij zijn het die de volstrekt uit de hand gelopen beloningen hebben gesanctioneerd en waarschijnlijk ontworpen.

De Britse boosdoeners zijn vertrokken, maar hun handlangers zijn nog aanspreekbaar.