Mondeling

We hadden al een leerling gehad die beweerde dat Frits van Egters uit De avonden van Gerard Reve het deed met een echt konijn. Inmiddels zijn ze weer voorbij, de mondelinge literatuurtentamens. Ieder halfuur een goed gesprek met een zenuwachtige leerling over negen boeken.

Ook de laatste leerling in de rij had De avonden gelezen. We stelden hem de tamelijk belegen vraag: „Frits roept aan het eind van het boek iemand aan. Wie?” Het bleef lang stil. Vertwijfeld staarde hij links, tuurde fronsend naar rechts en kreunde nauwelijks hoorbaar: „Gód, ik heb géén idee.”