‘Geen rechters als senator’

In de politiek gaan steeds meer stemmen op om rechters niet meer toe te staan hun functie te combineren met het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

In een vraaggesprek met NRC Handelsblad zaterdag, sprak president Davids van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, zich uit tegen de dubbelfunctie van rechter en senator. Ook een zware commissie met vertegenwoordigers uit de beroepsvereniging van de rechterlijke macht en enkele rechtbankpresidenten, levert in een conceptadvies een kritisch oordeel. „Vertegenwoordigende politieke functies voor rechters moeten ernstig worden ontraden”, aldus het advies.

De regeringspartijen zijn verdeeld: de PvdA is tegen de dubbelfunctie; bij het CDA buigt een commissie zich „over dit dilemma”, zegt Jos Werner, voorzitter van de CDA-fractie in de senaat. Volgens Werner is de partij verdeeld over de vraag of een senator ook rechter mag zijn. „Als CDA vinden we het onwenselijk dat een burgemeester ook lid is van de Eerste Kamer. We gaan kijken of je dit moet uitbreiden met de functie van rechter.”

De ChristenUnie heeft – zolang het wettelijk is toegestaan – geen problemen met de dubbelfunctie, net als de SP. Het tegelijkertijd invullen van het ambt van rechter en het lidmaatschap van de Eerste Kamer is actueel nu binnenkort de nieuwe senaat wordt verkozen. Daarin zullen twee nog actieve rechters plaatsnemen, voor de SP en de ChristenUnie.

Andere oppositiepartijen (VVD, Groen Links en D66) zijn tegen. „Een verstrengeling van de machten vinden wij niet zo mooi”, aldus VVD’ er Uri Rosenthal. „Het gaat om het hart van de trias politica.”

GroenLinks wil een aanpassing van de wet, zegt Diana de Wolff, fractieleider in de senaat. Zelf is ze „vier à vijf” keer per jaar raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Bosch. De Wolff: „De zaken die ik dan behandel raken nooit aan de wetsvoorstellen waar ik zelf bij betrokken ben in de Eerste Kamer, maar GroenLinks wil de dubbelfunctie verbieden.”

Hoofdartikel: pagina 7