Die andere wijze

In nrc.next van 29 maart is een stuk gepubliceerd met de titel `Ik wil gewoon Nederlander blijven`. In dit stuk is het volgende te lezen: ”Op 1 juni 2005 stemden 7.646.415 Nederlanders over het Europees grondwettelijk verdrag. 4.705.683 van de kiezers stemden tegen en 2.940.730 voor.” Het totaal van de ja/nee-stemmers is twee minder dan het totaal aantal stemmers. Ik heb zelf op deze onzinnige vraagstelling blanco gestemd. Kunt u een oproep doen, zodat ik met de andere wijze stemmer in contact kan komen?