Allochtone elite

Het artikel van Shervin Nekuee over de discussie rondom de dubbele nationaliteit (nrc.next, 28 maart) is mij uit het hart gegrepen. Nekuee benadrukt terecht de legitimiteit van de vraag welke criteria men moet stellen aan het uitoefenen van de hoogste functies in een land. Een dubbele nationaliteit kan een hoge functionaris kwetsbaar maken.

Belangrijker is Nekuee`s benadering van de reacties van de allochtone elite. Deze maakt zich niet geloofwaardiger door in de coulissen te blijven en heeft succes met een emotionele verdediging waarin een mentaliteit van de `macht van het slachtoffer` valt te bespeuren. Echt leiderschap is dus nodig om dit onderwerp uit de sfeer van politieke correctheid te halen.