Wereldmuseum gaat niet naar de bliksem

In het interview `Commercie verdringt mijn verzameling. Kunstverzamelaar Sanders is kwaad op het Rotterdamse Wereldmuseum` (NRC Handelsblad, 21 maart) brengt de heer Sanders niet voor de eerste keer zijn argumenten naar voren: ”Ze helpen het museum naar de bliksem.”

Ook wij hebben het Wereldmuseum een schenking gedaan bestaande uit een groot aantal etnische sieraden afkomstig uit onder meer Marokko, Jemen, Oman, India, Indonesië, Turkmenië et cetera. In tegenstelling tot de heer Sanders vinden wij dat het Wereldmuseum niet naar de bliksem gaat. De heer Bremer, de directeur van het museum, heeft juist plannen ontvouwd waardoor het museum vanuit een andere invalshoek de betekenis en invloed van de verschillende culturen op onze manier van leven kan laten zien.

Het Wereldmuseum moet in onze optiek meer doen dan kunst tonen. Het gaat erom dat het museum met de middelen die het heeft ons informatie geeft en zo een bijdrage levert aan het maatschappelijk debat. Onze bedoeling is een tegengeluid te laten horen. Het is, denken wij, niet zo dat kunst te allen tijde in een museum op de eerste plaats dient te komen.