Vavo (2)

Vavo (2)

Ik ben het eens met Jan Drentje als hij stelt dat de rijksoverheid het niet aan afzonderlijke gemeenten kan overlaten om jongeren wel of niet een tweede kans te geven voor het behalen van een diploma. Het imagoprobleem van het nu door een aantal gemeenten gefinancierde tweedekansonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo), valt echter niet alleen te wijten aan beleidsmakers die het vavo stelselmatig willen ontmoedigen. Afzonderlijke vavo’s zijn er ook zelf verantwoordelijk voor, omdat zij tot op heden onvoldoende in staat zijn gebleken organisatorisch het roer om te gooien, waar de in de loop der jaren sterk veranderde doelgroep van het vavo daar wel om vraagt. Het vavo-publiek van vandaag bestaat voor het merendeel uit uitvallers uit het reguliere onderwijs, jongvolwassenen dus, wat een andere aanpak van schoolleiding en docenten vereist. Doch, zo gaat dat, teveel werd op zijn beloop gelaten met als gevolg dat de huidige vavo-leerlingen een op de drie lessen aanwezig zijn en het onderwijs te eenzijdig in dienst staat van een diploma (kortzichtig bij deze doelgroep), zonder dat schoolleiding en docenten er al te zwaar aan tillen. Schoolleiding en docenten hoeven in feite zelf nooit meer met de billen bloot, want alles wat fout gaat op school kan geweten worden aan die slechte presentie van leerlingen. Het ongemakkelijke aan deze toestand is evenwel dat het zich rondvertelt dat vavo-leerlingen met zo weinig lesbezoek toch nog een diploma kunnen halen. Jan Drentje is wellicht niet gevraagd naar dit aspect, maar hij zal het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het vavo, wil het serieuzer genomen worden, de hand ook in eigen boezem moet steken.

Arnhem