Spelregels en rol van deskundige in strafproces

H. Crombag c.s. pleiten in deze krant van 13 maart voor de instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan voor het beoordelen van kennelijk dubieuze strafvonnissen. Volgens hen biedt het bestaande middel van herziening geen soelaas. Ik meen dat veel dubieuze vonnissen het gevolg zijn van de toegenomen rol van het forensisch wetenschappelijke bewijs in de strafprocedure. De advocaat, officier van justitie en de (straf)rechter zijn niet bij uitstek geschoold in natuur- of gedragswetenschappelijke methoden en technieken, met als gevolg foute beslissingen. Het is dan ook verbazingwekkend dat met name advocaten niet of nauwelijks gebruikmaken van de door de wet geboden gelegenheid tot deskundigen(tegen)onderzoek. Hier ligt een belangrijke oorzaak van dubieuze beslissingen.

Om dit probleem op te lossen hoeft er niets aan het uitgebalanceerde systeem in de huidige wet te worden veranderd en zeker geen nieuwe onafhankelijke commissie in het leven te worden geroepen. De actoren in het strafproces realiseren zich vaak onvoldoende wat de specifieke rol van de deskundige in het strafproces is en welke spelregels daarbij in acht genomen moeten worden. In de diverse spraakmakende rechtszaken blijkt dat de advocaat het toelaat dat de strafrechter als opsporende rechter optreedt.