Matthäus met 33 kinderstemmen

Concert: Matthäus Passion van J.S. Bach door het Kon. Concertgebouworkest, Groot Omroepkoor en Nat. Jongens- en Kinderkoor o.l.v. Sir Roger Norrington. Gehoord: 30/3 Concertgebouw, A’dam. Herh.: 1/4, aldaar. Radio 4: 1/4

Roger Norrington maakte vorig jaar zijn passiedebuut bij het Concertgebouworkest met een vlakke blik op Bachs Johannes Passion. Nu keert hij terug voor de Matthäus, met als unicum het aandeel van het Nationaal Kinder- en Jongenskoor, dat niet alleen niet alleen de ripieno-partijen invult, maar ook alle koralen meezingt.

Of Norringtons vondst navolging zal vinden, valt te betwijfelen. In veel koralen voegt de met 33 kinderstemmen versterkte melodie (voor driekwart meisjes, waardoor een jongenskoorklank ontbreekt) een dimensie toe; het resultaat lijkt op gemeentezang. Maar vanuit stilte gelijk, zuiver en zoemzacht inzetten, is zelfs voor professionals geen sine cure.

Norrington was in het eerste deel terughoudend, met moeilijk te duiden handgebaren. Maar de lome toon van het openingskoor bleek functioneel; een uitdrukking van de teleurstellende betrokkenheid van de gelovigen. Muzikaal ontwikkelde de passie zich mee met de gebeurtenissen die door James Gilchrist uitzonderlijk gepassioneerd werden verteld. Een evangelist die zo’n zin voor drama paart aan de stem om alle woede, twijfel en gelispeld verraad tot uitdrukking te brengen, is zeldzaam.

Gilchrist en de met menselijke toorn gekruide Christus van Florian Boesch maakten deze Matthäus vaak wereldlijk dramatisch. Norrington, die ruim aandacht leek te hebben besteed aan barokke fraseringen, legde ook religieuze accenten, vooral op Gods onverbiddelijkheid. Devoot klonk Wenn ich einmal soll scheiden – een aangrijpende klaagzang op Jezus’ dood.

Beide vrouwenrollen werden gezongen door vervangers, van wie alt Marie-Claude Chappuis in intonatie en volume soms wat hoog inzette. Sopraan Lydia Teuscher maakte met haar bijna instrumentaal-klare geluid een hoogtepunt van Aus Liebe, dat met fluit en de hobo’s van Alexei Ogrintchouk en Ruth Visser klonk als een volmaakt liefdeskwartet.

    • Mischa Spel