Groot-Brittannië krijgt ministerie van Justitie

Londen, 31 maart. De Britse regering wil alles wat te maken heeft met de bestrijding van terrorisme onderbrengen in één zelfstandig ministerie. Tot nu toe was het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor ondermeer politie- en inlichtingendiensten. Maar er is de afgelopen tijd kritiek op de samenwerking van de diensten en de bestuurlijke coördinatie. Dit plan betekent dat Groot-Brittannië voor het eerst in zijn geschiedenis een ministerie van Justitie krijgt. Volgens critici is daarmee de strenge scheiding tussen wetgeving en rechtspraak in het geding. Volgens de Lord Chief Justice, op dit moment de hoogste magistraat in het land, is er geen principiële reden tegen een minister van Justitie.