De lezer schrijft over de ‘zwarte weduwe’ en de website

Om de ‘zwarte weduwe’ Rost van Tonningen naast een staatspensioen ook nog een uitgebreide necrologie (met artistiek verantwoorde foto) te gunnen, vind ik ronduit stuitend (NRC Handelsblad, 26 maart).

J. van Leeuwen

Amersfoort

Waarom is NRC Handelsblad zo gesloten dat via de website geen enkele redacteur bereikbaar is voor zijn lezers? Ik heb die althans na login niet kunnen vinden. Een betere openheid in dit opzicht zou de krant meer betrouwbaar maken dan de geregisseerde Opiniepagina en overige toegangsmogelijkheden van het web. Kunt u mij die adressen sturen, zodat ik mijn opmerkingen rechtstreeks aan hen kwijt kan?

R.J. Mokken

Badhoevedorp

De krant antwoordt

Meer lezers vonden dat we het nieuws over het overlijden van de weduwe van NSB’er Rost van Tonningen afgelopen maandag te uitgebreid brachten. Ik kan me voorstellen dat het zien van de artikelen en haar foto lezers tegen de borst stuit, omdat zij haar ideeën en acties afkeuren. Eerder kregen we een soortgelijke reactie na een necrologie van Saddam Hussein op de voorpagina.

Maar dat we een bericht op de voorpagina zetten en een necrologie op pagina 3, betekent geenszins een waardebepaling van haar ideeën. Het gaat ons enkel om de nieuwswaarde en het nieuws over het overlijden van Rost van Tonningen is zeker van belang: ze was een historisch relevant figuur, die uitgroeide tot een symboolfiguur voor Nederlandse neonazi’s. In de jaren tachtig was ze nog het middelpunt van opschudding toen bleek dat ze een staatspensioen ontving omdat haar man lid was geweest van de Tweede Kamer namens de NSB. Ook kwam ze regelmatig in de publiciteit doordat ze gastvrijheid bood aan neonazi’s of andere representanten van extreem-rechts, en omdat haar denkbeelden uit de jaren dertig en veertig niet wezenlijk waren veranderd. Haar overlijden leidde ook weer tot ander nieuws, zoals de aanvankelijke onduidelijkheid over de plek waar ze begraven moest worden. En relevant nieuws moeten wij gewoon melden.

We zijn inderdaad via onze site op dit moment niet makkelijk bereikbaar. Dat moet beter, want dat past bij een opener, dialogischer journalistiek. Daarom gaan we zo snel mogelijk duidelijk zichtbaar op de homepage van www.nrc.nl melden hoe we te bereiken zijn.

Er is nu één algemeen e-mailadres: nrc@nrc.nl. Brieven die via dit adres binnenkomen, worden vervolgens doorgestuurd naar de desbetreffende redactie of redacteur. Doeltreffender is een brief rechtstreeks te sturen naar redacties, bijvoorbeeld binnenland@nrc.nl of media@nrc.nl.

Individuele adressen van redacteuren geven we niet. In de eerste plaats is het goed dat chefs van een redactie zien welke reacties binnenkomen op artikelen die in hun rubriek zijn verschenen. Ook willen we redacteuren enigszins beschermen tegen te grote hoeveelheden ongefilterde elektronische post.

Maar u mag erop rekenen dat post gestuurd naar de redactie-adressen, die gericht is aan een specifieke redacteur, in principe bij die persoon terechtkomt. Dat geldt overigens ook voor papieren brieven.

Daarnaast moeten we vaker onder artikelen een e-mailadres zetten, zodat lezers rechtstreeks kunnen reageren op een verhaal. Bijvoorbeeld als we een serie hebben over het veranderende klimaat, kan daaronder komen te staan: reacties via klimaat@nrc.nl

Birgit Donker Hoofdredacteur

reacties: www.nrc.nl/lezerschrijft. Nieuwe kwesties lezerschrijft@nrc.nl