Arib krijgt kritiek van Marokkanen

Prominente Marokkanen in Nederland vinden dat het Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) haar advieswerk voor Marokko moet staken. Zij vinden haar werk als Nederlands volksvertegenwoordiger onverenigbaar met haar lidmaatschap van een migrantenwerkgroep die de Marokkaanse koning direct of indirect adviseert.

Mohamed Majdoubi, raadslid van GroenLinks in het stadsdeel Amsterdam-Osdorp: „Ik wil Wilders niet de munitie aanreiken om iemand in de Kamer af te slachten, laat staan Khadija Arib, maar rationeel heeft hij gelijk.” Mustapha Mejjati, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de wereldwijde organisatie Amome van Marokkanen in het buitenland, denkt er ook zo over. „Ik ben het nooit met Wilders eens, maar wat dit betreft heeft hij een punt. ” Mejjati, SP-stemmer, vindt dat Arib de Marokkanen in Nederland schade toebrengt. „Nu is het vertrouwen van Nederlanders in Marokkanen helemaal weg.” Ook in de PvdA klinkt kritiek van Marokkanen. Mohamed Dahmani, PvdA-lid en consulent bij FNV Bondgenoten: „Arib moet zich bij haar leest houden. Deze twee werkzaamheden zijn niet te combineren.’’

Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid, eiste deze maand dat Arib het lidmaatschap van de Kamer of van de adviesgroep op gaf. Een Kamermeerderheid zag geen belangenconflict.

Arib zegt dat zij wil bijdragen aan het democratiseringproces in Marokko, mede om de fundamentalisten buiten de regering te houden. Paolo De Mas, directeur van het Nederlands Instituut Marokko in Rabat, steunt Arib: „Alle krachten moeten worden benut dit land democratischer te maken. Het is zonde als Nederlanders deze kans laten lopen.”

Zaterdags Bijvoegsel:

pagina 33

Rectificatie / Gerectificeerd

Mohamed Majdoubi wordt in de artikelen Arib krijgt kritiek van Marokkanen en Arib moet kiezen (31 maart, respectievelijk pagina 1 en 33) opgevoerd als raadslid in Osdorp van GroenLinks. Hij is lid van GroenLinks, maar heeft sinds maart vorig jaar zijn eigen fractie.