Aantal uitkeringen WW en WIA dalen fors, Wajong stijgt

Rotterdam, 31 maart. Het aantal WW-uitkeringen is vorig jaar gedaald tot 250.000, tegen bijna 307.000 het jaar ervoor. Naast de aantrekkende economie is de verscherping van de toelatingeisen tot de WW hiervan de oorzaak, aldus uitkeringsinstituut UWV. Het aantal WIA-uitkeringen (de voormalige WAO) daalde tot 639.000. Dat was eind 2005 nog 703.000. Het aantal Wajong-uitkeringen steeg daarentegen van 147.000 tot 156.000. Vorig jaar hebben 28.500 UWV-cliënten een baan gevonden na een reïntegratietraject. Ruim 10.000 vonden een baan na bemiddeling van een UWV-coach.