SP verdringt PvdA bij FNV

De achterban van de grootste vakbeweging van Nederland, die van oudsher vooral uit PvdA-stemmers bestaat, verschuift richting de SP. Sommige vakbondsbestuurders vermoeden dat de SP al de grootste partij is onder de leden. „Er is de laatste jaren een omslag in de aanhang gekomen.”

pagina 8