PvdD staat neutraal tegenover evolutietheorie

Godsdienstfilosoof Taede Smedes bouwt om een uit z`n verband gerukt zinnetje uit een paginagroot artikel een compleet complot (Opiniepagina, 29 maart). Omdat de evolutietheorie niet in de beginselverklaring van de Partij voor de Dieren staat, vermoedt hij dat de Partij voor de Dieren de evolutietheorie zou afwijzen. Hij vergist zich.

Als seculiere partij hebben wij niet de geringste behoefte een verklaring te geven over het ontstaan van leven. Het maakt ons niet uit dat er mensen zijn die het leven zien als een product van tijd en toeval en andere mensen die geloven in ontwerp. Ze zijn bij de Partij voor de Dieren allemaal even welkom. Omdat we niet redeneren vanuit hokjesdenken, maar vanuit een overstijgend belang.

Het is niet het leven van lang geleden dat ons boeit, maar het leven van weerloze wezens dat op dit moment met voeten getreden wordt. Elke maatschappelijke voorhoede kent het fenomeen dat haar vertegenwoordigers de maat genomen wordt door mensen die kennelijk niet gediend zijn van veranderingsdenken, niet in relatie tot de beweging, maar in relatie tot het persoonlijk handelen. Maar dat een godsdienstfilosoof niet verder komt dan het essentieel achten van het opnemen van een bepaalde theorie in het beginselprogramma van een politieke partij, geeft blijk van een nogal selectieve fascinatie.

Hoe zouden leden en politici van de SP, GroenLinks, VVD, D66 en andere seculiere partijen denken over het ontstaan van leven en wie boeit dat?

Mr. Marianne Thieme

Voorzitter Partij voor de Dieren

    • Mr. Marianne Thieme