‘Onderzoek naar beleid top PCM’

De redactieraden van de dagbladen van uitgever PCM, waaronder die van NRC Handelsblad en de Volkskrant, willen een enquête van de Ondernemingskamer naar het beleid van de top van het bedrijf.

Die wens zouden de redactieraden vanmiddag inbrengen op een bijeenkomst van de ondernemingsraden van PCM’s landelijke dagbladen.

Bij de redacties is de afgelopen weken onrust ontstaan over de gang van zaken rond het vertrek van de Britse durfinvesteerder Apax, die PCM ernstig verarmd na tweeënhalf jaar terugverkocht aan de vorige eigenaars, en het ontslag van PCM-bestuurslid Philip Alberdingk Thijm. Na een dienstverband korter dan een jaar krijgt hij twee miljoen euro mee.

Volgens Bas Blokker, voorzitter van de redactieraad van NRC Handelsblad, is de bonus niet het belangrijkste probleem. „Dat is een incident. De afgelopen jaren is er veel meer geld verdwenen uit het concern. Redacties moeten bezuinigen, terwijl de bestuurlijke top zichzelf bonussen uitkeert. Daarom is het goed dat de Ondernemingskamer een breed onderzoek doet naar de gang van zaken binnen PCM. Is er sprake geweest van wanbeleid, of zijn er andere oorzaken voor de huidige situatie?”