Koenders: stop overhevelen gelden

Den Haag, 30 maart. Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) verzet zich tegen een uitbreiding van de gelden uit het ontwikkelingsbudget die worden uitgegeven aan defensieactiviteiten.

Pagina 2