‘Gang naar rechter makkelijker maken’

Consumenten moeten op een eenvoudige manier bij de rechter hun gelijk kunnen halen als zij een conflict hebben met een bedrijf. Dat beveelt de Sociaal-Economische Raad (SER) aan in een advies aan minister Hirsch Ballin (CDA) van Justitie.

Consumenten die ontevreden zijn over een dienst of een product dat een bedrijf heeft geleverd, kunnen ook nu al op verschillende manieren een procedure aanspannen. Dat kan via speciale geschillencommissies die in allerlei branches bestaan. Daarnaast kunnen consumenten die de voorkeur geven aan een uitspraak van een rechter boven een bindend advies van zo’n geschillencommissie ook nu al naar de kantonrechter. Volgens de SER is de drempel echter erg hoog, omdat het een ingewikkelde en dure procedure is. Consumenten die een klacht hebben moeten bijvoorbeeld eerst langs een deurwaarder om een dagvaardingsformulier in te vullen. De SER beveelt aan om consumenten de mogelijkheid te geven om hun klachten waarvan zij werk willen maken, via internet te melden bij het kantongerecht. Ook de verplichting om een advocaat in de arm te nemen dient volgens de SER te vervallen. Verder moet er zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van kostbare bewijsmiddelen, zoals een getuigenverhoor. En de zaak moet schriftelijk worden afgehandeld, tenzij de partijen zelf graag een mondelinge behandeling willen en de rechter dat ook nodig vindt.