Derde termijn voor Poetin op agenda gezet

De voorzitter van de Federatieraad, de Russische senaat, wil een derde presidentstermijn voor Poetin mogelijk maken. Ook bepleit hij verlenging van de huidige termijn van vier jaar tot vijf of zeven jaar.

Sergej Mironov stelde dit vanochtend voor bij zijn herbenoeming tot voorzitter van de Federatieraad. Hij acht „vier jaar een te korte periode voor een groot land als Rusland’’ en gaat werken aan amendementen op de grondwet.

Boris Grizlov, voorzitter van de Doema, zegt niet mee te werken. Grizlov leidt Verenigd Rusland, de Kremlinpartij die de meerderheid heeft in Ruslands’ Tweede Kamer. De woordvoerder van Poetin herhaalt ook dat president geen derde termin ambieert.

Russische analisten zien het voorstel van Mironov als zelfpromotie. Oppositieleider Kasparov vermoedt evenwel dat Mironovs oproep de angst van functionarissen weerspiegelt die zich afhankelijk weten van Poetin. „De opvolging in 2008 is een onoplosbaar probleem voor hen.”

Poetin heeft meermalen gezegd geen derde termijn te ambiëren. De media blijven evenwel hardnekkig speculeren dat hij daarop terugkomt en Poetin werkt dat soms in de hand. Zo liet hij onlangs voor het eerst doorschemeren dat het hem spijt dat hij in 2008 moet stoppen.

Vorig jaar schoof Poetin twee kroonprinsen naar voren voor zijn opvolging: Dmitri Medvedev en Sergej Ivanov. Als vice-premiers krijgen zij nu ruwweg evenveel minuten in de avondjournaals. Het is mogelijk dat zij het in 2008 tegen elkaar opnemen als kandidaten van twee Kremlinpartijen. Dat past in Poetins ambitie van Rusland een overzichtelijke tweepartijenstaat te maken.

De Kamervoorzitters Boris Grizlov en Sergej Mironov staan al aan het hoofd van partijen die Poetins zegen hebben. Grizlovs in 1999 opgerichte Verenigd Rusland speelt de rol van rechtse partij, Mironov’s Rechtvaardig Rusland biedt ‘socialisme voor de 21ste eeuw’.

Maar bij locale verkiezingen bleek dat rivaliserende groepen zakenlieden en bureaucraten zich bij de twee Kremlinpartijen aansluiten, wat een harde verkiezingsstrijd kan opleveren. Zo verloor in het zuidelijke Stavropol het tot dusver onaantastbare Verenigd Rusland. Dit tot woede van Grizlov, die het vertrek van de locale gouverneur eiste. In december kiest Rusland een nieuwe Doema.