Correcties

Danscijfers

Bij het artikel ‘Adopteer een tutu’ (Cultureel Supplement, 19 maart) stonden niet de juiste danscijfers. De dansgezelschappen ontvangen jaarlijks 27 miljoen euro aan rijkssubsidie, één miljoen euro meer dan in de vorige vierjarige Cultuurnota-periode 2001-2004; een stijging van 3,8 procent. Het Nationale Ballet krijgt 7,6 miljoen euro subsidie van het Rijk en de gemeente Amsterdam samen. Vorige periode was dat 1 ton minder, in de periode dáárvoor 1 ton meer. Het vergelijkbare Nederlands Dans Theater krijgt en kreeg meer: 10 miljoen euro, dankzij een royalere subsidie van de gemeente Den Haag.

Fotobijschrift

In het Cultureel Supplement van 23 maart was in het fotobijschrift en in de noot bij het artikel ‘Opgeblazen kerkhof van dinkytoy-auto’s’ de naam van kunstenaar Erik Sep abusievelijk verhaspeld tot Sep Visser.