`Bestuur in gevaar bij bezuinigingen`

Den Haag, 30 maart. Het voornemen van het kabinet om het aantal ambtenaren drastisch te verminderen, zal leiden tot uitvoeringsproblemen bij de taken van de rijksoverheid. Dit voorspelde de president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, gisteren bij de presentatie van het jaarverslag 2006 van de Rekenkamer. Volgens Stuiveling kan de beoogde afslanking met 15.000 mensen in vier jaar slechts in theorie plaatsvinden zonder de uitvoering van overheidsbeleid aan te tasten.