Antiquaren

Correctie

In haar bespreking van Piet Buijnsters Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat (Boeken, 23.02.07) rekent Lisa Kuitert Frits Lugt onder de ‘Joodse verzamelaars op de vlucht voor de Duitse bezetter’. De familie Lugt week inderdaad uit naar de Verenigde Staten, maar daaruit kan niet afgeleid worden dat Lugt behoorde tot de Joodse verzamelaars. Lugt had, naar hij mij herhaaldelijk verzekerde, een doopsgezinde achtergrond, die in sterke mate bepalend was voor de realisering van zijn levensideaal: zijn collectie toegankelijk te maken voor het publiek. Zijn vrouw Jacoba (‘To’) Lugt-Klever maakte jarenlang deel uit van het bestuur van de Nederlandse Protestanten Bond, afdeling Parijs. Beiden waren aldaar trouwe kerkgangers.

G.J. Bierenga, emeritus remonstrants predikant te Hengelo Ov., van 1961 - 1964 voorganger bij de afdeling Parijs van de N.P.B.