Vogels vermijden radioactiviteit bij Tsjernobyl

rotterdam, 29 maart. Bonte vliegenvangers en koolmezen die een nestkast betrekken in de buurt van de centrale van Tsjernobyl vermijden een hoge stralingsbelasting (Proceedings of the Royal Society B, online). Bij het ongeluk in 1986 ontsnapte radioactief materiaal dat in een zeer rillig patroon neerkwam in het nabijgelegen Rode Bos. In dit bos hingen onderzoekers in 2002 ruim 230 nestkasten op. In de jaren erna turfden ze bezetting en broedsucces van de kasten. Op sommige plekken is de achtergrondstraling wel honderd maal hoger dan op andere en vooral de vliegenvangers bleken de zwaarste straling te vermijden. Vermoedelijk reageren de vogels op de afnemende conditie die zij onder invloed van straling hebben. Boerenzwaluwen bij Tsjernobyl hebben vaak weinig anti-oxidanten in het bloedplasma.