Verlies lijden op zorgpolis is een keuze

De verliezen van sommige verzekeraars lopen zo hoog op dat zij de premies wel moeten verhogen. Zorg & Zekerheid, dat niet met de prijzenslag meedeed, hoopt klanten terug te winnen.

De winst voor de verzekerde is het verlies voor de verzekeraar. Bij zorgpolissen moeten lage premies klanten trekken, maar zij dekken de kosten die verzekeraars maken niet. Gisteren kwam de toezichthouder van de zorgverzekeraars, De Nederlandsche Bank (DNB), met het nieuws dat zij over 2006 een verlies op de zorgpolissen hebben gemaakt van 600 miljoen euro.

Maar niet élke zorgverzekeraar heeft afgelopen jaar verlies gemaakt. De relatief kleine regionale zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid (365.000 verzekerden) is zo’n uitzondering. „We hebben niet veel verdiend op de zorgpolissen, maar we hebben 2006 wel met een positief resultaat afgesloten”, zegt Paul Trossèl, het hoofd van de afdeling control van de verzekeraar.

Dat kan alleen omdat Zorg & Zekerheid niet heeft meegedaan met het prijs stunten. Terwijl andere verzekeraars elkaar probeerden af te troeven met lage premies, vroeg Zorg & Zekerheid een premie die wél kostendekkend was.

En dat heeft veel klanten gekost. In 2006 raakte de Leidse verzekeraar 60.000 klanten kwijt. Trossèl denkt dat dit klantenverlies op de langere termijn wel mee zal vallen. „Uiteindelijk moeten de prijsstunters hun premies ook verhogen om uit de verliezen te komen, dat zal hen dan weer klanten kosten.”

Zorg & Zekerheid hoopt dat de consument uiteindelijke gaat voor kwaliteit van de dienstverlening en bij de keuze van verzekeraar niet alleen kiest voor de laagste premie, aldus Trossèl. „Wij hebben sterk geïnvesteerd in betere dienstverlening.”

Volgens een onderzoek door financiële vergelijkingswebsite Independer.nl gaven klanten van Zorg & Zekerheid de verzekeraar eind vorig jaar een 6,7, een lichte verbetering ten opzichte van januari 2006. ONVZ staat bovenaan met een score van 7,8.

De strategie van Zorg & Zekerheid lijkt te werken. De premie voor 2007 is iets omhooggegaan, maar het klantenverlies is opgehouden. „In 2006 kregen we voor iedere vier verzekerenden die vertrokken er één terug, dit jaar ligt die verhouding ongeveer één op één.”

In totaal heeft Zorg & Zekerheid dit jaar 1.500 verzekerden verloren, een relatief klein aantal. Voor sommige verzekeraars was het verlies aan klanten veel groter, met als uitschieter een verlies van 110.000 verzekerden voor Menzis.

Door niet met premies te stunten is bij Zorg & Zekerheid geen gat geslagen in het financiële vermogen, zoals bij andere verzekeraars. In totaal is het vermogen van de verzekeraars over 2006 met 0,5 miljard euro geslonken. De zorg van DNB is dat de verzekeraars te veel kapitaal verliezen om nog aan hun verplichtingen te voldoen.

Het bij Zorg & Zekerheid aanwezige kapitaal is volgens de definities van de toezichthouder ‘ruim voldoende’ om de risico’s op te vangen. „Voor de basisverzekering hebben we 152 procent van het minimaal vereiste vermogen en voor de aanvullende verzekering 217 procent”, zegt Trossèl.

Vorige week zei hoogleraar verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam en oud-directeur bij zorgverzekeraar Delta Lloyd, Hugo Keuzenkamp, nog dat toezichthouder DNB vooral met voormalige ziekenfondsen zoals Zorg & Zekerheid een hartig woordje spreekt over hun solvabiliteit. Nu nuanceert hij die uitspraak. „DNB gaat bij iedereen op bezoek, ook bij een rijke verzekeraar als Delta Lloyd zijn ze het afgelopen jaar een paar keer langs geweest.”

Zorg & Zekerheid hoeft als kleine regionale verzekeraar dan ook geen steun te zoeken bij een groot verzekeringsconcern, zoals andere kleine verzekeraars inmiddels hebben gedaan. „Wij kennen als regionale verzekeraar de zorgaanbieders, niet alleen hun namen, maar ook als persoon, dat is onze kracht en juist dat onderscheidt ons van de grote concerns.”

    • Ben Vollaard