Utrecht werkt om de bomen heen

Utrecht mag geen bomen kappen om de grond voor het station bouwrijp te maken. Actievoerders willen „zand in de machine gooien”.

Een eksterpaar nestelt in een van de platanen in het Utrechtse stationsgebied. De gemeente mag de bomen van de rechter niet kappen. Foto Michael Kooren 280307, Utrecht, Twee nestmakende eksters zorgen ervoor dat 15 platanen op het Vredenburg pas gekapt mogen worden als het stel uitgebroed is. Onderweg komen ze nog wel een lastige duif tegen. © foto Michael Kooren. Utrecht Kooren, Michael

Actiegroepen die van plan zijn het miljardenproject in het Utrechtse stationsgebied te dwarsbomen, lijken daarin nog voor de eerste bouwwerkzaamheden al te slagen. De eerste stap richting nieuwbouw, het bouwklaar maken van Vredenburg, loopt al direct vertraging op. De rechter oordeelde gisteren dat de gemeente Utrecht de noodzaak van het kappen van 24 bomen op en rondom het plein onvoldoende kon motiveren.

De gemeente Utrecht had nog geen bouwvergunning voor het gebied, maar wilde al wel kappen omdat er afspraken zouden zijn met de eigenaar van Hoog Catharijne, Corio. Het plein zou per oktober bouwrijp moeten zijn. De Utrechtse Bomenstichting stapte naar de rechter. Omdat er een eksterpaartje in een van de bomen zit, maar ook omdat de gemeente het kappen zou gebruiken om al te beginnen zonder bouwvergunning. De rechter gaf de stichting gelijk. De gemeente kon niet aantonen dat er nu al noodzaak was voor een velvergunning.

Wethouder Harm Janssen (CDA), verantwoordelijk voor het stationsgebied, reageert teleurgesteld op de uitspraak van de rechter. Hij zegt nog niet te weten hoe groot de vertraging is. „Het kunnen weken zijn, maar ook maanden. In elk geval gaan we op Vredenburg alvast zo veel mogelijk doen waar de bomen niet in de weg staan om de schade te beperken.”

De gemeente gaat uit van extra plankosten en inkomstenderving. Hoeveel de schade is, is nog onduidelijk. Een eerdere vertraging van een half jaar kostte 4,8 miljoen euro. Janssen: „Ook kan de aanbesteding van het Muziekpaleis (de uitbreiding van Muziekcentrum Vredenburg, red.) vertraging oplopen. Hoe langer we daarmee moeten wachten, hoe duurder het wordt. De markt trekt weer aan en dat drijft de prijs van de nieuwbouw op.”

De raadsman van de Utrechtse Bomenstichting, Kees van Oosten, vertegenwoordigt nog meer stichtingen en actiegroepen in hun strijd tegen de nieuwbouw. Hij gaat ervan uit dat de bouw op het Vredenburg niet doorgaat. „De bouwvergunningen zijn uiterst onzeker. In elk geval zullen we bij iedere stap opnieuw in beroep gaan. Op die manier kunnen we het bouwklaar maken van Vredenburg vertragen tot december.” Volgens Van Oosten zet de overheid burgers „systematisch buitenspel”. „De enige manier voor een burger om zich te laten gelden is zand in de machine gooien.” Dat zulke vertragingen in de bouwplannen tot miljoenen extra kosten kunnen leiden, vindt hij „treurig”.

Tim Schippers, fractievoorzitter van oppositiepartij SP in Utrecht, noemt de aanpak het college van burgemeesters en wethouders „ronduit stom”. „Wij maken ons grote zorgen over het stationsgebied. We waarschuwen al vanaf het begin voor protesten. De tijdsplanning van het hele project is zo krap dat het niet anders kan dan tot veel extra kosten leiden.”

Van Oosten verzet zich al veel langer tegen veel gemeentelijke projecten in Utrecht. Wethouder Janssen: „Het is jammer om te constateren dat hij direct weer bezwaar aantekent zonder dat het enig doel dient. Maar vertraging leidt in dit geval niet tot afstel. We staan nu bij rust achter, maar uiteindelijk gaan we ook weer rechtszaken winnen.”

    • Leendert van der Valk