Tweede Kamer wil zelf niet bezuinigen

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, maakt bezwaar tegen de bezuinigingen op de rijksoverheid die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Volgens Verbeet komt het functioneren van het parlement in gevaar als ook de Kamer moet bezuinigen op personeel.

Verbeet heeft een brief met deze boodschap aan de ministers Bos (Financiën, PvdA) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) gestuurd, die gisteren in handen kwam van RTL Nieuws. Volgens Verbeet treft de bezuiniging de Tweede Kamer „onevenredig zwaar”. Bovendien leidt zo’n bezuiniging „onontkoombaar tot een ingrijpende inbreuk op het functioneren van de Tweede Kamer als staatsrechtelijk orgaan”.

Volgens een woordvoerder van de Tweede Kamer valt te praten over meer efficiëntie, maar vindt Verbeet dat de Kamer als controlerend orgaan over haar eigen personeelsbeleid gaat. Volgens Ineke van Gent (GroenLinks), lid van het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer), moet de Kamer „haar tanden laten zien”. „We moeten onze controlerende taken kunnen blijven uitvoeren. Dat betekent dat wij ons niet zomaar naar de slachtbank laten leiden.”