Nieuwe chef tv Publieke Omroep

Ad de Boer, voormalig directeur van de EO, is benoemd tot waarnemend directeur Televisie Programmaring bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat heeft de raad van bestuur van de Publieke Omroep bekendgemaakt. De functie was vacant na het vertrek van Ton F. van Dijk.

De Boer publiceerde in januari van dit jaar een onderzoek naar het functioneren van de nieuwe zenderindeling, waarbij netcoördinatoren het profiel van een zender bepalen en verantwoordelijk zijn voor de programmering. Daarover schreef hij: „Het nieuwe model heeft de effectiviteit van de publieke omroep vergroot. Het is een levensreddend medicijn gebleken voor een ernstig zieke patiënt.”

De omroepen waren niet onverdeeld enthousiast over de nieuwe zenderindeling. Er liepen zelfs rechtszaken. Daarover zei De Boer: „Laat in woorden en gedragingen blijken de raad van bestuur te erkennen en te respecteren in zijn verantwoordelijkheid voor het realiseren van de missie en doelstellingen van de publieke omroep.”

Marcel Peek is benoemd alsnieuwe netmanager van Nederland 1. In 2006 was hij al benoemd tot adjunct-netcoördinator.