Naheffing voor Ter Horst om dienstwagen

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft minister Bos (Financiën, PvdA) gevraagd een kwestie met het privégebruik van dienstauto’s door burgemeesters af te handelen om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

De Belastingdienst zal haar namelijk een naheffing opleggen voor het gebruik van haar dienstauto ten tijde van haar burgemeesterschap in Nijmegen.

Dat heeft ze gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De Belastingdienst legde vorig jaar de commissarissen van de koningin ook al een naheffing op. In totaal ging het om 600.000 euro. Zij maakten gebruik van hun dienstauto bij allerlei nevenfuncties. Veel van die nevenfuncties vloeien volgens de fiscus niet direct voort uit de hoofdfunctie. In dat geval is sprake van privékilometers en moet een fiscale bijtelling worden betaald. De commissarissen kregen de naheffing gecompenseerd van Binnenlandse Zaken.

De fiscus kondigde vorig jaar al een onderzoek aan naar burgemeesters van grote steden. Dit onderzoek betreft ook Ter Horst zelf. „Ook in mijn geval betreft het een combinatie van ritten ten behoeve van niet q.q. vervulde nevenfuncties en andere privé kilometers”, schrijft Ter Horst. Inmiddels heeft het Georganiseerd Overleg burgemeesters zich bij Binnenlandse Zaken gemeld voor een compensatieregeling. Omdat Ter Horst hier dus partij is, heeft ze Bos gevraagd de besprekingen met de burgemeesters op zich te nemen.

Ter Horst stuurde eerder deze week een brief aan de Kamer over een versoepeling van de fiscale regels voor het gebruik van dienstauto. Zo is de Belastingdienst van mening veranderd bij bijvoorbeeld een functie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dan is toch sprake van zakelijke ritten. Het bezoeken van partijbijeenkomsten geldt in beginsel als privé, tenzij het voor het functioneren van belang is dat desbetreffende bestuurders naar partijbijeenkomsten gaan. „Voor cdk’s en burgemeesters zal dit in de praktijk betekenen dat ritten voor partijbijeenkomsten als zakelijk kunnen worden aangemerkt”, aldus Ter Horst.