Kritiek van IGZ op zelftest onterecht

Den Haag, 29 maart. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ten onrechte beweerd dat het bedrijf MiraTes onveilige zelftests verkoopt waarmee mensen thuis kunnen onderzoeken of ze darmkanker hebben. De rechtbank van Den Haag heeft dat gisteren bepaald. De Inspectie moet haar uitspraken meteen intrekken, aldus de rechter. De inspectie stelde MiraTes enkele weken geleden onder verscherpt toezicht omdat de veiligheid en werking van de zelftests niet gegarandeerd konden worden, aldus de IGZ. De rechter bepaalde dat het persbericht dat de Inspectie over de zaak uitgaf op sommige punten onjuist was. Zo gaf de Inspectie onterecht aan dat de maatregel van het verscherpte toezicht een wettelijke grondslag had.