Infrastructuur niet beschermd via EU

Rotterdam, 29 maart. - Het beschermen van infrastructuur die van grensoverschrijdend belang is, zoals de Rotterdamse haven, hoeft niet in EU-verband geregeld te worden. Dit is de reactie van de Eerste en Tweede Kamer op plannen hiertoe van de Europese Commissie. Het parlement verwacht dat bilaterale of multilaterale afspraken tussen landen voor afdoende bescherming kunnen zorgen bij terroristische aanslagen of andere calamiteiten. Ook zou de EU eerst per sector kunnen inventariseren wat de noodzakelijke maatregelen zijn, in plaats van dat per land te onderzoeken. De Kamers toonden zich ook bezorgd over het democratische gehalte van de beslissingen om te komen tot de Europese bescherming die de Commissie voorstelt.