Dotteren niet zinvol voor deel hartpatiënten

In Nederland krijgen jaarlijks 5.000 patiënten een dotterbehandeling, terwijl een behandeling met alleen medicijnen op den duur net zo goed is. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat deze week online is gepubliceerd in de The New England Journal of Medicine. De dure dotter voegt dus niets toe. De uitkomst van het onderzoek staat diametraal tegenover wat in Nederland veel patiënten en artsen denken dat goed is.

Het gaat om de categorie patiënten met een vernauwing in de slagader rond het hart die alleen pijn op de borst krijgen als ze zich inspannen (stabiele angina pectoris).

Bij een dotterbehandeling wordt een bloedvat dat door een hartinfarct verstopt is, opengedrukt met een ballonnetje. Dat wordt vanuit een sneetje in de lies door een bloedvat naar de verstopping geschoven en daar opgeblazen. De verstopping is op die manier verholpen; daarom geven veel artsen de voorkeur aan dotteren.

Met medicijnen duurt het enige tijd voor de behandeling effect heeft. Bij de nu gepubliceerde studie waren de met alleen medicijnen behandelde patiënten pas na een jaar min of meer verlost van pijn in de hartstreek.

Aan het onderzoek deden bijna 2.300 patiënten mee. Alle deelnemers kregen medicijnen en leefadviezen om verdere hartproblemen te voorkomen. De helft van hen werd gedotterd, de anderen niet. In de gemiddeld vijf jaar daarna kregen in de dottergroep 211 patiënten een hartaanval of andere acute hartproblemen, of waren overleden, vergeleken met 202 in de medicijngroep.

De Nijmeegse hoogleraar cardiologie prof. Freek Verheugt vindt het resultaat „hoogst belangwekkend”. Een grote groep patiënten met stabiele angina pectoris – naar schatting circa vijfduizend in Nederland – wordt nu nog gedotterd. Dat kost ongeveer tienduizend euro per patiënt.

Verheugt benadrukt dat dotteren wél de voorkeursbehandeling blijft bij een acuut hartinfarct en bij instabiele angina pectoris. In dat laatste geval nemen de klachten in de hartstreek steeds verder toe. Dan gaat het erom de hartspier zo snel mogelijk te redden van ernstig zuurstoftekort.

    • Bart Meijer van Putten