Correcties & Aanvullingen

Caravaggio

Het bericht Twee Caravaggio’s teruggevonden in Royal Collection (28 maart, pagina 9) benoemde twee schilderijen van Caravaggio verkeerd. De juiste titels zijn: The Calling of Saints Peter and Andrew (1603-1606) en A Boy Peeling Fruit (1592).