Chipshol houdt zelfde rechters

Het verzoek van projectontwikkelaar Chipshol om de drie rechters in een lopende schadeprocedure tegen Schiphol te vervangen is afgewezen. De wrakingskamer van de Haarlemse rechtbank oordeelde gisteren dat van „inbreuken op de rechterlijke onpartijdigheid” of „de schijn van rechterlijke partijdigheid” geen sprake is.

Chipshol had twee weken geleden een zogeheten wrakingsverzoek ingediend, omdat half januari de drie zittende rechters in deze zaak kort voor de slotpleidooien waren vervangen wegens het „interne roulatiesysteem”.

In 2005 was de luchthaven door dezelfde rechtbank veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan Chipshol voor het onterecht laten opleggen van een bouwverbod op een lap grond langs de Aalsmeerbaan die Chipshol wil ontwikkelen. De huidige procedure gaat over de hoogte van die vergoeding: Chipshol eist 97 miljoen euro, Schiphol heeft 10 miljoen gereserveerd.

De rechters die dat vonnis hadden gewezen zaten aanvankelijk ook op de huidige schadezaak. Chipshol voelde zich door de vervanging „ernstig in zijn procesbelang geschaad”, omdat nu drie niet-ingewerkte rechters een eindoordeel moeten vellen.

Eerder deze week heeft Chipshol bij de Orde van advocaten een tuchtklacht ingediend tegen de advocaat van Schiphol, N. Koeman van Stibbe. Chipshol ziet hem als de „kwade genius” achter de jarenlange tegenwerking door verschillende overheden en de luchthaven van plannen om bedrijventerreinen rond de luchthaven te bouwen. Koeman was tot 1994 raadsman van Chipshol.