Ontslag niet op agenda

De vakcentrales willen vermijden dat er op de komende ‘participatietop’ met werkgevers en het kabinet wordt gepraat over versoepeling van het ontslagrecht. De werkgeversorganisaties, die het ontslagrecht juist wel willen bespreken, reageren teleurgesteld. Ook het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd het ontslagrecht op de agenda te willen zetten.

FNV, CNV en MHP presenteerden vandaag een zevenpuntenplan waarin zij onder meer schrijven dat het ontslag van oudere en zieke werknemers bestreden moet worden door „een hoge drempel te handhaven” en „strenge regels” te hanteren.

„Wij willen dit onderwerp niet vermengen met waar het op de top om moet gaan: verhoging van de arbeidsparticipatie van groepen die niet aan het werk komen terwijl de economie aantrekt en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt”, zegt voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV.

De vakcentrales willen op de participatietop kwantitatieve afspraken maken met de werkgevers over het verhogen van de arbeidsparticipatie van deeltijdwerkers, laaggeschoolden, ouderen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, jongeren en allochtonen.

„Kwantitatieve afspraken zijn nodig omdat de krapte op de arbeidsmarkt niet vanzelf alle problemen zal oplossen”, zegt CNV-voorzitter René Paas.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben laten weten dat hun agenda voor de participatietop er heel anders uitziet. Zij willen vooral praten over versoepeling van het ontslagrecht, loonmatiging, lagere sociale premies en verlofregelingen die voor werkgevers ook hanteerbaar zijn.