Nieuwe strategie voor Irak is noodzakelijk

In het plenair debat tussen Tweede Kamer en minister-president Balkenende over Irak verwees de premier twee keer naar IKV Pax Christi. NRC Handelsblad van 21 maart stelt zelfs dat de premier grote waarde aan ons standpunt hecht. Het parlementair debat, dat plaatsvond op de dag dat vier jaar geleden de Amerikaanse troepen Irak binnenvielen, spitste zich toe op de vraag of de Amerikaanse troepen nu moeten vertrekken.

De premier stelde onder andere: ”De vraag is wat de consequenties zullen zijn van het nu terugtrekken van de troepen. Wij moeten de signalen van de organisatie IKV Pax Christi serieus nemen dat dit risico`s met zich zal brengen.”

IKV Pax Christi is er inderdaad van overtuigd dat er voor Irak geen simpele oplossingen bestaan zoals een onmiddellijke terugtrekking van Amerikaanse troepen. Maar in onze brief aan betrokken ministers gaven wij ook andere signalen af. Doormodderen is geen optie. De Amerikaanse troepen zijn geen deel van de oplossing maar een deel van het probleem. De Iraakse regering is in naam een regering van nationale eenheid maar in de praktijk een van de vele conflictpartijen.

Een nieuwe strategie voor Irak is dringend noodzakelijk. Wij hebben in onze communicatie met het Nederlandse kabinet gepleit voor een multilaterale benadering waarin ook de buurlanden van Irak, waaronder Iran en Syrië, betrokken zijn.

Wij pleiten voor een politieke in plaats van een militaire oplossing. En wij pleiten voor een samenhangende regionale benadering omdat het probleem Irak nauw verbonden is met andere slepende crises in het Midden-Oosten. Ten slotte spoorden wij het kabinet aan een veel actievere rol te spelen bij de opvang van 1,7 miljoen Iraakse vluchtelingen in Syrië en Jordanië. Deze snelst groeiende vluchtelingencrisis is niet alleen een humanitaire tragedie maar ook een politieke tijdbom in een toch al instabiele regio.

Wij verwachten dat de minister-president ook deze signalen van IKV Pax Christi serieus neemt. Vooral omdat Nederland met zijn politieke steun voor de inval in Irak nu ook een verantwoordelijkheid heeft en een bijdrage moet leveren aan een politieke oplossing.

    • Jan Gruiters