Minister sluit kernenergie niet uit

Den Haag, 28 maart. Minister Cramer (Milieu, PvdA) sluit het gebruik van kernenergie niet uit. ”Kernenergie is geen verboden onderwerp”, zei Cramer gisteren in een overleg met de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen kerncentrales worden gebouwd. Cramer benadrukte dat het kabinet de ”intentie” heeft om de milieudoelstellingen te halen zonder het gebruik van kernenergie. PvdA-fractiewoordvoerder Samsom is verbaasd dat Cramer een slag om de arm houdt, maar hij prijst de minister dat ze niet dogmatisch met kernenergie omgaat. ”Uiteindelijk ben ik er wel gerust op dat er geen nieuwe kerncentrale komt”, aldus Samsom.