Kritiek op plan milieubelasting

Een voorstel van staatssecretaris De Jager (Belastingen, CDA) om vanaf 2009 de milieubelastingen te verhogen en de belastingen op winst en werk te verlagen, stuit op brede scepsis in de Tweede Kamer.

Woordvoerders van de coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie en van oppositiepartij GroenLinks reageerden positief, maar het CDA heeft bezwaren. De VVD en de SP zien om verschillende redenen niets in de voorgestelde verlaging van de belasting op arbeid en winst naar hogere milieubelastingen.

De Jager lanceerde zijn voorstel gisteren, maar nadere uitwerking of afstemming met andere bewindslieden ontbreekt vooralsnog.

Hij zei dat hij in 2009 milieuvervuilende activiteiten extra wil belasten met een bedrag vergelijkbaar met de lastenverzwaring die hiervoor in het regeerakkoord is afgesproken voor 2008. Het regeerakkoord voorziet in 2008 in een lastenverzwaring van 1,1 miljard euro (belasting op vliegtickets, verpakkingen en brandstofheffing). Hier staan geen lastenverlichtingen tegenover.

Tweede Kamerlid Jules Kortenhorst (CDA) zei in een reactie het doel van vergroening en verbetering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te onderschrijven. „Maar over de invulling moet beter worden nagedacht.”

Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD) vreest dat zwaardere milieuheffingen en een verlaging van de winstbelasting ongewenste effecten voor het bedrijfsleven heeft. De productie-industrie zou zwaarder worden belast, terwijl de financiële dienstensector het meeste voordeel zou hebben. Bovendien vindt ze verhoging van de milieubelasting geen deugdelijke grondslag om de winst- en inkomstenbelastingen te verlagen.

Volgens Kamerlid Ewout Irrgang (SP) profiteren de multinationals van het voorstel van De Jager. De SP is niet tegen vergroening van het belastingstelsel, maar wel tegen verlaging van de winstbelasting. Alleen de woordvoerders van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie lieten zich positief uit over het voorstel van De Jager.