Kiezen tussen RTL 7 en Rotana

Het advies van een programmaraad om RTL 7 uit het pakket te halen leidde vorige week tot veel protesten. De toekomst van 61 programmaraden in Nederland is onzeker.

Waarschijnlijk blijft UPC de Formule 1 uitzendingen van RTL 7 toch doorgeven. Foto Reuters Waarschijnlijk blijft UPC de Formule 1 uitzendingen van RTL7 doorgeven, ondanks een negatief advies van de programmaraad. Foto Reuters Ferrari Formula One driver Kimi Raikkonen (R) of Finland leads at turn 1 at the start of the Australian F1 Grand Prix in Melbourne March 18, 2007. REUTERS/Russell Boyce (AUSTRALIA) REUTERS

Niet meer het cynische voetbalcommentaar van Johan Derksen in Voetbal Insite. Niet het laatste beursnieuws van RTLZ. En op zondagmiddag geen razende bolides van de Formule 1.

Het advies van de Algemene Programma Raad (APR) in Amsterdam om RTL 7, dat deze drie programma’s uitzendt, uit het zenderpakket te halen, leidde vorige week tot veel protest. De Partij voor de Vrijheid stelde Kamervragen aan minister Plasterk over het advies om de RTL-zender te vervangen door de Arabischtalige familiezender Rotana Music Europe (RME). Op het internetforum van de programmaraad plaatsten tientallen mensen boze reacties.

Het is niet de eerste keer dat het advies van een van de 61 programmaraden in Nederland ophef veroorzaakt. Zo kreeg de programmaraad Zuidoost-Brabant begin dit jaar 800 e-mails op het voorlopig advies om RTL 5, RTL 7 en Veronica/Jetix geen plek meer te geven.

De programmaraad van Groningen en Drenthe trok een paar jaar geleden het advies terug om CNN van de kabel te halen na talloze boze reacties.

,,Als programmaraad doe je het nooit goed”, zegt Marieke Pette, directeur van het landelijke steunpunt programmaraden. ,,Elke raad stoot wel iemand voor het hoofd bij zijn keuze.” Hoe groot is de macht van de programmaraden? En wat is de toekomst van deze adviesorganen?

De huidige Mediawet bepaalt dat in elke gemeente waar een kabelnet aanwezig is, een programmaraad moet zijn. Het landelijk steunpunt van de programmaraden krijgt jaarlijks 374.000 euro van het ministerie van OCW. De raden, waarvan de vrijwillige leden benoemd worden door de gemeenteraad, geven jaarlijks een bindend advies aan de kabelexploitanten over 15 televisie- en 25 radiozenders. Alleen om ,,zwaarwichtige redenen” (technische en economische) mag de kabelexploitant van dit advies afwijken.

In de praktijk hebben de programmaraden maar over een beperkt aantal zenders wat te zeggen. Het doorgeven van de Nederlandse, Belgische, regionale en lokale publieke omroepen is verplicht. Bij de keuze van de resterende zenders moeten de programmaraden waarborgen dat de verschillende doelgroepen zenders van hun gading vinden. Volgens Marieke Pette adviseren de raden regelmatig zenders die kleinere doelgroepen aanspreken. „Grote commerciële zenders nemen kabelexploitanten sowieso wel op in hun pakket.”

De toekomst van de programmaraden is onzeker. Het vorige kabinet kondigde in juni 2006 aan een nieuwe vorm van consumenteninvloed te willen invoeren. Kabelexploitanten zouden de samenstelling van zenderpakketten moeten laten afhangen van een representatief marktonderzoek gekoppeld aan een klantenpanel. Het nieuwe kabinet moet nog een knoop doorhakken over de veranderingen, aldus een woordvoerder van het ministerie van OCW.

Directeur Rob van Esch van Vecai, de organisatie van kabelexploitanten, vindt het hoog tijd dat de nieuwe vorm van consumenteninvloed werkelijkheid wordt. „De huidige raden zijn opgericht in een tijd dat de consument nog niet kon kiezen uit honderd digitale kanalen. De consument heeft inmiddels de keus uit voldoende verschillende aanbieders”, aldus Van Esch. Daarnaast vindt hij dat de programmaraden „onnodig veel geld kosten”.

Marieke Pette bestrijdt deze kritiek. Volgens haar hebben programmaraden wel degelijk bestaansrecht. ,,Consumenten hebben momenteel nog geen volledige keuzevrijheid. We zouden wel het aantal programmaraden willen terugbrengen naar vijfentwintig”, zegt Pette.

Ze zet vraagtekens bij de mogelijke invoering van klantenpanels. „Het is nog onvoldoende duidelijk hoe zwaar het advies van zo’n panel weegt en of de pluriformiteit van zenderpakketten daarmee gewaarborgd blijft.”

Ook nieuwe zenders als Family 7 en de Nederlandse muziekzender TV Oranje zijn tegen opheffing van de programmaraden. „De programmaraden geven nieuwe zenders die consumenten nog niet kennen, de kans zich te presenteren”, zegt Gerard Ardesch, initiatiefnemer van TV Oranje. Vijf programmaraden, waaronder die van Hilversum en Rotterdam, gaven UPC na zo’n presentatie een bindend advies om TV Oranje op te nemen in het basispakket.

Als de kabelexploitant eind april de adviezen overneemt, zou de zender bij 650.000 huishoudens via de analoge kabel te zien zijn. „Zonder programmaraden maken nieuwkomers minder kans op een plek in dit pakket”, zegt Ardesch.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap praat nog met verschillende partijen over de precieze invulling en macht van de consumentenpanels. „Bij het laatste gesprek met het ministerie had ik een abrikozenvlaai met twee brandende kaarsjes meegenomen om te ‘vieren’ dat we al twee jaar over het afschaffen van programmaraden praten”, zegt Rob van Esch van Vecai.

Zolang de verschillende partijen het nog niet eens zijn, blijven de huidige programmaraden bestaan. Tot die tijd blijft RTL 7 waarschijnlijk ook in Amsterdam en omgeving in het zenderpakket. Het advies van de APR over de RTL-zender ging namelijk over een aanvullend pakket en is niet bindend. De kans is dus groot dat ook in 2008 in Amsterdam en omgeving gekeken kan worden naar Voetbal Insite, RTLZ en Formule 1.

    • David Haakman