Imagebuilding in de gezondheidszorg

Onlangs werd bekend dat de koepelorganisatie van ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), voor 2007 ruim een miljoen euro heeft uitgetrokken voor een imagoprogramma.

Doel hiervan heet te zijn: werken aan de werkelijkheid. In een communiqué lezen we dat `onjuiste beelden en ideeën een negatief gevolg [hebben]. Ze kunnen de legitimatie zijn voor onterechte bezuinigingen vanuit de overheid of ze kunnen veroorzaken dat scholieren niet voor een carrière in de ziekenhuizen kiezen. Daarom streeft de NVZ ook een reëel, positief beeld van de branche en haar leden na.` Met andere woorden: werken aan de werkelijkheid is sleutelen aan de beeldvorming!

Het programma bestaat onder meer uit activiteiten en middelen voor ziekenhuismedewerkers, met als doel het vergroten van trots op hun werk en hun ziekenhuis: posters, artikelen ten behoeve van interne media, gesprekken met leidinggevenden over identiteit en imago.

Het gebrek aan waardering en arbeidsvreugde dat ziekenhuispersoneel momenteel ervaart, is een uiterst reëel probleem, en wel een probleem dat ons in de toekomst lelijk kan opbreken. Met de vergrijzing hangt een snel toenemende zorgvraag samen, terwijl de menskracht die daarin moet voorzien almaar schaarser wordt. De genoemde activiteiten en middelen zullen de frustratie onder het administratief volkomen overbelaste personeel niet wegnemen. Het ware beter geweest het aanzienlijke bedrag dat voor het imagoprogramma is uitgetrokken aan te wenden ter verbetering van het werkklimaat.

Beroepseer en arbeidsvreugde (en arbeidsproductiviteit!) zijn niet geholpen met de cynische oplossing van de koepelorganisatie. Reële problemen vragen om reële oplossingen.

    • Martin Buijsen Erasmus Mc