`ID-kaart voor alle vreemdelingen`

Rotterdam, 28 maart. Volgens de Nationale Ombudsman hebben vreemdelingen met een legale verblijfsstatus in Nederland recht op een identiteitskaart van de overheid.

Pagina 3