Haagse Raad worstelt met museum

De CDA-fractie van de Haagse Gemeenteraad stelt een eigen onderzoek in naar de gang van zaken in het Gemeentemuseum. De fractie is ontevreden met de reactie van Cultuurwethouder Klijnsma op vragen uit de Raad.

Het blijft rommelen rondom het Haags Gemeentemuseum. Het museum besteedt ‘voldoende aandacht aan de zorg voor de collectie,’ schreef de Haagse wethouder van Cultuur Jetta Klijnsma gisteren in reactie op vragen van gemeenteraadsleden Aline Pastoor (CDA) en Hiek van Driel (SP). De wethouder baseert zich onder meer op gesprekken met de directie van het Gemeentemuseum en op een inspectierapport van het Erfgoedhuis Zuid-Holland waarover zij nog niet beschikt.

De raadsleden dienden eind februari vragen in naar aanleiding van een interview in deze krant met Wim van Krimpen, directeur van het Haags Gemeentemuseum. Uit dat gesprek bleek dat er onder medewerkers van het museum zorg bestaat over het collectiebeheer. Zo woedt in het museum al jaren strijd over het gehanteerde lichtniveau. Volgens medewerkers wordt dat niveau ‘ernstig overschreden.’Wethouder Klijnsma schrijft dat die norm wel wordt gehanteerd.

Volgens Nina Duggen van het Erfgoedhuis Zuid-Holland is het juist het lichtniveau in het Haags Gemeentemuseum, dat het Erfgoedhuis in het nog niet openbare inspectierapport zorgen baart. Het Erfgoedhuis inspecteert het Gemeentemuseum eens in de twee jaar. De laatste inspectie is in het najaar van 2006 gedaan. Duggen: „Toen bleek dat adviezen voor verbetering die wij twee jaar geleden hadden gedaan – met name over het zware achterstallige onderhoud bij de modecollectie – in werking zijn gezet. Het klimaat is inmiddels verbeterd, maar over het gehanteerde lichtniveau zijn wij nog steeds niet te spreken.” aldus Duggen.

Aline Pastoor van het CDA heeft vanmiddag bekend gemaakt dat het CDA naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder zelf een onderzoek gaat instellen naar de gang van zaken binnen het Haags Gemeentemuseum. „Ik ben niet gerustgesteld door de antwoorden van de wethouder,” zegt Pastoor. „De informatie die de gemeenteraad heeft gekregen over tal van affaires die de afgelopen jaren in het Gemeentemuseum speelden, is heel gering geweest.”

    • Lucette ter Borg