7 DEBAT

Debat over het nut van Europa

Nijmegen: LUX. Aanvang: 20.00u. Res/inl: www.use-debatten.eu

Het Soeterbeeck Programma organiseert een driedelige debatreeks over Europa. Vanavond deel 1: Europa: markt of staat?. Gaan we in de richting van een United States of Europe, een Europese superstaat met politieke ambities? Of blijft de Europese Unie toch vooral een economisch verbond, gespitst op economische groei en welvaart? Met Agnes Jongerius, René ten Bos, Thomas von der Dunk (column). Onder leiding van Rindert de Groot, mede-oprichter Cool Politics.